1ο Γυμνάσιο – Λύκειο Μοσχάτου

Το έργο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ – 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία του σχολικού κτιρίου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Α. Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

  • Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 9,84kWp για την κάλυψη των αναγκών του σχολικού κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τουλάχιστον 60%.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος είναι:

  • Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια: ≈15.000kWh/έτος
  • Ποσοστό κάλυψης των αναγκών του σχολικού κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια: τουλάχιστον 60%
  • Αποφυγή εκπομπής CO2 : ≈15.000 kg CO2/έτος
  • Εξοικονόμηση Ενεργειακού Κόστους: ≈2.400 €/έτος

Β. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης:

  • Προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα για τη σημαντική μείωση του συντελεστή θερμοδιαπερατότητας.
  • Εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων υψηλής ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση των θερμικών απωλειών.
  • Εγκατάσταση νέου λέβητα κεντρικής θέρμανσης και προσθήκη εξωτερικής αντιστάθμισης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά περίπου 15%.
  • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Νέα

Στις 18/12/2015 πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσίασης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Μοσχάτου».

Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»,  Κωνσταντινουπόλεως και Σολωμού, στο Μοσχάτο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, κ. Ανδρέας Ευθυμίου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντικότητα του έργου για την πόλη αλλά και την πρόθεση του Δήμου να υλοποιήσει ανάλογες παρεμβάσεις στο μέλλον.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Ξυλιά (Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ)

Χρήσιμο υλικό