3ο Δημοτικό Μοσχάτου

Το έργο «ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΣΧΑΤΟΥ» αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον μία κατηγορία του σχολικού κτιρίου. Ειδικότερα, στο πλαίσιο του έργου υλοποιήθηκαν οι ακόλουθες παρεμβάσεις:

Α. Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας:

  • Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος ισχύος 9,84kWp για την κάλυψη των αναγκών του σχολικού κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια κατά τουλάχιστον 60%.

Τα οφέλη από την εγκατάσταση του Φωτοβολταϊκού Συστήματος είναι:

  • Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια: ≈15.000kWh/έτος
  • Ποσοστό κάλυψης των αναγκών του σχολικού κτιρίου σε ηλεκτρική ενέργεια: τουλάχιστον 60%
  • Αποφυγή εκπομπής CO2 : ≈15.000 kg CO2/έτος
  • Εξοικονόμηση Ενεργειακού Κόστους: ≈2.400 €/έτος

Β. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης:

  • Προσθήκη θερμομόνωσης στο δώμα για τη σημαντική μείωση του συντελεστή θερμοδιαπερατότητας.
  • Εγκατάσταση νέων πιστοποιημένων κουφωμάτων και υαλοπινάκων υψηλής ενεργειακής απόδοσης για τη μείωση των θερμικών απωλειών.
  • Εγκατάσταση νέου λέβητα κεντρικής θέρμανσης και προσθήκη εξωτερικής αντιστάθμισης για εξοικονόμηση ενέργειας κατά περίπου 15%.
  • Τοποθέτηση νέων φωτιστικών σωμάτων υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Νέα

Στις 18/12/2015 πραγματοποιήθηκε ημερίδα παρουσίασης των στόχων και των αποτελεσμάτων του έργου «Πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 3ο Δημοτικό».

Η ημερίδα έλαβε χώρα στο Πολιτιστικό Κέντρο «Θεόδωρος Αγγελόπουλος»,  Κωνσταντινουπόλεως και Σολωμού, στο Μοσχάτο.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, κ. Ανδρέας Ευθυμίου, ο οποίος υπογράμμισε τη σημαντικότητα του έργου για την πόλη αλλά και την πρόθεση του Δήμου να υλοποιήσει ανάλογες παρεμβάσεις στο μέλλον.

Πρόσκληση

Πρόγραμμα

Παρουσίαση του κ. Παναγιώτη Ξυλιά (Διπλ. Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ)

Χρήσιμο υλικό